Julens glæde

Julen er netop overstået. Dette er en tid på året, som de fleste danskere ser frem til. En stolt tid fyldt med faste traditioner og store glæder. Ligeledes er det også en tid, hvor man mindes, de som ikke er blandt hos længe. Gamle kristne højtider som påske, pinse, Skt. Hans og Kristi himmelfart er,…

Læs mere

Lad os vægte det der er os givet.

Af Rasmus Ulstrup Larsen Det nævnes ofte, at konservatismen er uddød, og at tiden er løbet fra at holde fast i traditioner, normer og fastforankrede navigationsmarkører i modernitetens tilværelse. ”Vælg selv!” – lyder den moderne frase, som også Sartre formulerede det i sin eksistentialistiske filosofi. Mennesket i moderniteten er kendetegnet ved ikke at være bundet…

Læs mere

Venstrefløjens kvælertag på ytringsfriheden

Ytringsfriheden er forankret i vores forfatning. Dette er en frihed, vi skal gøre alt i verden for at bevare, samt kæmpe for at den bliver opretholdt. Ifølge Grundlovens §77 er: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.” Venstrefløjen har dog anlagt et velplaceret…

Læs mere

Folk er ikke blevet et hak klogere af Trumps sejr

Efter Trumps sejr i USA vrimlede det i alle landets medier med analyser af, at hans valgsejr måtte give anledning til eftertanke i alskens politiske bevægelser. Alle var pludselig enige om, at det ikke længere var tilstrækkeligt blot at råbe racist og homofob efter folk med en anderledes politisk opfattelse, da det efterhånden stod klart…

Læs mere

Bud på en konservativ socialpolitik

Af Rasmus Ulstrup Larsen Det var en glædelig nyhed her i hjemmet, da det blev offentliggjort at Børne- og socialministeriet blev konservativt. Nu kan der endelig gøres op med den progressive socialpolitik, der er blevet ført i alt for mange år. For som ungt menneske følger man med vemodighed den samfundsudvikling der foregår indenfor det…

Læs mere

Et forsvar for autoriteter

Næppe har nogen modkultur præget samfundet så meget, som 68’er-studenternes marxistisk-inspirerede kamp mod samfundsautoriteterne. 60’erne anses i dag blandt de fleste venstreorienterede, som en forløsningens tid, hvor et nyt lys brød frem i horisonten, og frigjorde mennesket fra traditionens snærende bånd, herunder ‘undertrykkende samfundsmønstre’ og ‘patriarkalsk-dominerede institutioner’. Samfundsautoriteter, herunder offentlige myndighedspersoner, blev dermed genstand for stor skepsis og…

Læs mere

Frihedens pris

  I dag, søndag den 23. oktober 2016, er det 60 år siden, at den ungarske befolkning stod op om deres frihed, og gjorde opstand imod den sovjetiske besættelsesmagt. Tusinder af ungarer mistede livet, og det trefoldige blev såret. Historien er vigtig, ikke blot fordi den viser et mandsmod hos befolkningen, der kendertegner ungarerne i…

Læs mere

Bekæmp individets frigørelse!

På samme måde som min forældres generation kæmpede for at frigøre mennesket, bør det omvendt være min generations kamp, at bekæmpe det frigjorte menneske. Mine forældres generation voksede som unge op i slutningen af 60’erne og 70’erne med alt hvad der hørte til. De bekæmpede samfundsstrukturer, kæmpede for at man skulle frigøre sig fra begrænsninger…

Læs mere

Kære EU og Inger Støjberg: I har ikke bremset migrationen

Sidste år i august kom tusinder af illegale migranter dagligt til Ungarn gennem Ungarns ydre grænse til Serbien. I skrivende stund kommer der omtrent ligeså illegale migranter til Ungarn på en måned, som der i de værste dage kom på nogle timer. Der er blevet sat en stopper for ’Balkanruten’. Til det forklarer Dansk Flygtningehjælps…

Læs mere

Den døde borgerlighed og Nye Borgerlige

I dag fejrer Det Konservative Folkeparti sit årlige landsråd. Det er et parti som kan se tilbage på et nærmest tumultarisk folketingsår, hvor man har været martret af både dårlige meningsmålinger kombineret med parlamentariske selvmål. I skrivende stund italesætter journalisterne dette landsråd, som kulminationen på partiets eksistenskamp. I samme ombæring er partiet Nye Borgerlige blevet opstillingsberettiget. På under…

Læs mere